ليست تلفن­هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات

تلفن گويا   4  الی   32495122  -  056

 

حوزه ریاست

اداره

مسئول

تلفن مستقیم

شماره داخلی

همراه

ریاست

دكتر طاهري

32495100

179

09155621279

دفتر ریاست

خويي

32495101

176

09153625584

فاكس

خويي

32495102

 

 

دفتر فرهنگ اسلامی

حجه الاسلام زحمتکار

32495103

132

09155616755

دفتر فرهنگ خواهران

هاديزاده

 

101

09157559566

حراست

جوادپور

32495104

170

09155618845

انتظامات

زارعي-رزويني-درستكار-

اسماعیل

32495105

110

 

 

حوزه معاونت اداري مالي

اداره

مسئول

تلفن مستقیم

شماره داخلی

همراه

اداره توسعه و مدیریت منابع

جميلي فرد

32495140

171

09153625740

رئيس امور مالی

علي سنجري

32495131

150

09153629759

امور مالی

ابطحي- ترغیبی

32495143

130

09153630410

رئيس امور اداری

شاهدي

 

128

09155621436

دبیرخانه

موسويان

 

126

 

انبار

عبدالهي

 

205

09155626080

کارپردازی

سروري

32495143

130

09153630465

آبدارخانه

ایرانمنش

 

155

 

تلفنخانه 1

تلفن گويا

32495122

 

 

تلفنخانه 2

تلفن گويا

32495123

 

 

تلفنخانه 3

تلفن گويا

32495124

 

 

مجتمع رفاهي

 

32495136

 

 

 

حوزه معاونت علمي

اداره

مسئول

تلفن مستقیم

شماره داخلی

همراه

معاون آموزشی و پژوهشي

دكتر پاكدامن

32495110

160

09155611992

رئيس آموزش

نوري ابوذري

32495111

172

09153617138

امتحانات

مزاري

32495112

161

09153612648

فارغ التحصیلان

خدادادزاده

32495117

257

09153628015

بايگاني آموزش

سبزيان

 

158

09153615940

دفتر خدمات آموزشی

 

 

308

 

امور دانشجويي

فلاحتي

32495119

313

09153629720

تحصیلات تکمیلی

داوری

32495141

237

09153621766

فن آوري اطلاعات

طالبی پور

32495142

118

09153626786

کتابخانه

رضایی

 

208

09153639244

پرستاري

صديقي

32495120

102

09153625388

گروه پرستاري

قرباني-رزم آرا

32495134

112

09159096537

كارشناس پژوهش

عبدالهی

 

183

09155626080

كارشناس پژوهش

فخيم زاده

 

181

09155622743

گروه حسابداری

دکتر لاري-مصلي-رازدار

 

162

 

گروه برق و عمران

دكتر فرجامي-اسفرقي-نصرالهي

 

310

 

گروه کامپیوتر

دكتر اصفهاني

 

262

 

گروه معارف

حجه الاسلام رحماني

 

252

 

كافي نت

عباسپور

32495135

 

09392672648

رستوران

خاني

32495130

 

09151645360

داروخانه

دكتر طاهري

32495115

 

09126081594

بوفه

جهانديده

32495116

 

09159615563

خوابگاه خواهران

کهنسال

32495118

258

 

 

حوزه سما

اداره

مسئول

تلفن مستقیم

شماره داخلی

همراه

مسئول سما

صديقي

32495113

140

09153625388

امور مالی سما

خانم شاهین

32495133

232

09159614591

آموزش سما

سلماني

32495111

172

09153629212

دبستان پسرانه

خانم وحدتي

32495132

32495145

 

 

دبستان دخترانه

خانم مرتضايي

32566151

32566483