برنامه کلاسهای مجازی روز سه شنبه 5 فروردین ماه 99 واحد قاینات
ایام هفته شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22               
سه شنبه کلاس 101 مشخصه کلاس: 10329 10030 10317 10096 10078 10108 10060              
نام استاد: مرتضی پور عبدی عبدی طحان رحمتی بینوا پاکدامن              
عنوان درس: اصول حسابداری1 معادلات و دیفرانسیل فیزیک الکتریسیته و مغناطیس فناوری اطلاعات و کاربرد رایانه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان روانشناسی اعتیاد روانشناسی رشد و زبان آموزی              
کلاس 102 مشخصه کلاس: 10016 10063 10076 10247 10089 10079 10093              
نام استاد: مختاری بینوا فروتن مختاری مظهری مظهری قربان پور              
عنوان درس: کارآفرینی مشاوره خانواده آشنایی با فلسفه اسلامی شیمی آلی متون روانشناسی2 مباحث اساسی2 آموزه های روان شناختی 1              
کلاس 103 مشخصه کلاس: 10013 10186 10012 10021 10292 10292 10187              
نام استاد: طاهری موحدی نسب طاهری دروازه بان زاده ناصری ناصری موحدی نسب              
عنوان درس: پژوهش عملیاتی2 حسابداری مالیاتی آمار توصیفی ریاضی عمومی حسابداری میانه1 حسابداری میانه1 کنترل های داخلی              
کلاس 104 مشخصه کلاس: 10208 10209 10210 10125و10114سما 10040 10331 10298              
نام استاد: سلیمانپور سلیمانپور سلیمانپور حمید حسینی هزاری صدیقی حقگو              
عنوان درس: ماشین الکتریکی3 بررسی سیستم قدرت 1 مبانی سیستم قدرت آناتومی انسانی انقلاب اسلمی ایران تفسیر موضوعی قرآن کلیات روشها و فنون تدریس1              
کلاس 105 مشخصه کلاس: 10246 10267 10166 10024 10150 10139 10151              
نام استاد: قربانی قربانی دروازه بان زاده زحمتکار ریحانی اسدآباد ریحانی اسدآباد طباطبایی              
عنوان درس: پرستاری کودک سالم اصول مدیریت خدمات محاسبات عددی دانش خانواده و جمعیت حقوق جزای2 اصول فقه1 حقوق مدنی4              
کلاس 106 مشخصه کلاس: 10042 10263 10043 10140 10126 10127 10161              
نام استاد: نوری احمدنژاد نوری قریشی نوری ابوذری نوری ابوذری میرزایی              
عنوان درس: آیین زندگانی پرستاری بهداشت روان تفسیر موضوعی قرآن حقوق مدنی2 مبانی برنامه ریزی درسی تحلیل برناه درسی مدیریت ساخت               
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس: 10224   10299 10223 10234 10230 10165              
نام استاد: رمضانی   اصفهانی اصفهانی رمضانی رمضانی جوادپور            
عنوان درس: مبانی اینترنت   مبانی کامپوتر(واحد) طارحی الگریتم برنامه نویسی مبتنی بر وب برنامه سازی پیشرفته تاسیسات مکانیکی