برنامه کلاسهای مجازی روز سه شنبه 27 اسفند ماه 98 واحد قاینات
ایام هفته شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس              
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22               
سه شنبه کلاس 101 مشخصه کلاس: 10329 10030 10317 10096 10078 10108 10060              
نام استاد: مرتضی پور عبدی عبدی طحان رحمتی بینوا پاکدامن              
عنوان درس: اصول حسابداری1 معادلات و دیفرانسیل فیزیک الکتریسیته و مغناطیس فناوری اطلاعات و کاربرد رایانه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان روانشناسی اعتیاد روانشناسی رشد و زبان آموزی              
کلاس 102 مشخصه کلاس: 10016 10063 10076 10247 10089 10079 10093              
نام استاد: مختاری بینوا فروتن مختاری مظهری مظهری قربان پور              
عنوان درس: کارآفرینی مشاوره خانواده آشنایی با فلسفه اسلامی شیمی آلی متون روانشناسی2 مباحث اساسی2 آموزه های روان شناختی 1              
کلاس 103 مشخصه کلاس: 10013 10186 10012 10021 10292 10292 10187              
نام استاد: طاهری موحدی نسب طاهری دروازه بان زاده ناصری ناصری موحدی نسب              
عنوان درس: پژوهش عملیاتی2 حسابداری مالیاتی آمار توصیفی ریاضی عمومی حسابداری میانه1 حسابداری میانه1 کنترل های داخلی              
کلاس 104 مشخصه کلاس: 10208 10209 10210 10125و10114سما 10040 10331 10298              
نام استاد: سلیمانپور سلیمانپور سلیمانپور حمید حسینی هزاری صدیقی حقگو              
عنوان درس: ماشین الکتریکی3 بررسی سیستم قدرت 1 مبانی سیستم قدرت آناتومی انسانی انقلاب اسلمی ایران تفسیر موضوعی قرآن کلیات روشها و فنون تدریس1              
کلاس 105 مشخصه کلاس: 10246 10267 10166 10024 10150 10139 10151              
نام استاد: قربانی قربانی دروازه بان زاده زحمتکار ریحانی اسدآباد ریحانی اسدآباد طباطبایی              
عنوان درس: پرستاری کودک سالم اصول مدیریت خدمات محاسبات عددی دانش خانواده و جمعیت حقوق جزای2 اصول فقه1 حقوق مدنی4              
کلاس 106 مشخصه کلاس: 10042 10263 10043 10140 10126 10127 10161              
نام استاد: نوری احمدنژاد نوری قريشي نوری ابوذری نوری ابوذری میرزایی              
عنوان درس: آیین زندگانی پرستاری بهداشت روان تفسیر موضوعی قرآن حقوق مدني 2 مبانی برنامه ریزی درسی تحلیل برناه درسی مدیریت ساخت               
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس: 10224   10299 10223 10234 10230 10165              
نام استاد: رمضانی   اصفهانی اصفهانی رمضانی رمضانی جوادپور              
عنوان درس: مبانی اینترنت   مبانی کامپوتر(واحد) طارحی الگریتم برنامه نویسی مبتنی بر وب برنامه سازی پیشرفته تاسیسات مکانیکی