برنامه کلاسهای مجازی روز جمعه 23 اسفند 98 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس101 مشخصه کلاس: 10145 10053 10291 10106 10164 10164 10054
نام استاد: صراحتی ابراهیم پور راستی ابراهیم پور میرزایی میرزایی پاکدامن
عنوان درس: حقوق تجارت2 روشهای آموزش کودکان استثنائی مدیریت استراتزیک اصول روانشناسی بالینی مقاومت مصالح  مقاومت مصالح / روسازی پیشرفته  روانشناسی اجتماعی در آموزش و پرورش
کلاس102 مشخصه کلاس: 10305 10174 10090 10175 10075 10068 10411
نام استاد: کلانتری لاری کلانتری لاری قربان پور بینوا لاری
عنوان درس: مباحث اساسی1 تحلیل آماری پیشرفته روانشناسی تحولی2 روش تحقیق کیفی روانشناسی هوش کاربرد آزمونهای هوش اقتصاد سنجی
کلاس103 مشخصه کلاس: 10082 10066 10074 10067 10380 10380 10098
نام استاد: صاحبدل صاحبدل صاحبدل صاحبدل نصرالهی نصرالهی علی اکبر رحمانی
عنوان درس: متون روانشناسی1 نظریه ها و روشهای مشاوره روانشناسی شخصیت تمرین فنون مشاوره خاک مسلح خاک مسلح آسیب شناسی روانی1
کلاس104 مشخصه کلاس: 10179 10179 10059سما 10093سما 10359 10199 10257و103212
نام استاد: نظامی نظامی علیرضا داوری اشتری نظامی فرجامی ابراهیم ناعمی
عنوان درس: حسابرسی داخلی حسابرسی داخلی تغذیه و بهداشت موادغذایی زیست شناسی بررسی موارد خاص در حسابرسی ریاضی مهندسی مبانی دفاع مقدس
کلاس105 مشخصه کلاس: 10134 10157 10078سما 10178 10096سما 10227 10178
نام استاد: مرادی آصف رضایی علی تقی زاده رازدار علی تقی زاده رازدار رازدار
عنوان درس: زبان تخصصی شیوه های مطالعه و کتابخوانی مدیریت مسابقات تئوری حسابداری2 تاریخ تربیت بدنی  اصول و مبانی حسابرسی اسلامی تئوری حسابداری2
کلاس106 مشخصه کلاس: 10198 10200 10200 10205 10388 10323 10045
نام استاد: فرجامی فرجامی فرجامی اسفرقی اسفرقی زحمتکار زحمتکار
عنوان درس: تجهیزات پست حفاظت سیستمها حفاظت سیستمها تاسیات الکتریکی مباحث ویژه اندیشه1 آشنایی با قرآن