برنامه کلاسهای مجازی روز جمعه 15 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
  8تا10     10تا12     12تا14     14تا16     16تا18     18تا20     20تا22  
کلاس101 مشخصه کلاس: 10145 10053 10160 10106 10164 10164 10118سما
نام استاد: صراحتی ابراهیم پور محمد بنی اسدی ابراهیم پور میرزایی میرزایی معين بني اسدي
عنوان درس: حقوق تجارت2 روشهای آموزش کودکان استثنائی تحلیل سازه های1 ومکانیک ساختمان اصول روانشناسی بالینی مقاومت مصالح و روسازی پیشرفته  مقاومت مصالح و روسازی پیشرفته  زبان تخصصي تربيت بدني
کلاس102 مشخصه کلاس: 10305 10174 10090 10175 10329 10182 10411
نام استاد: کلانتری لاری کلانتری لاری مرتضی پور مرتضی پور لاری
عنوان درس: مباحث اساسی1 تحلیل آماری پیشرفته روانشناسی تحولی2 روش تحقیق کیفی اصول حسابداری1 اصول حسابداری2 اقتصاد سنجی
کلاس103 مشخصه کلاس: 10082 10066 10074 10067 10075 10063سما 10097
نام استاد: صاحبدل صاحبدل صاحبدل صاحبدل قربان پور رحيمي علی اکبر رحمانی
عنوان درس: متون روانشناسی1 نظریه ها و روشهای مشاوره نظریه های  شخصیت تمرین فنون مشاوره روانشناسی هوش بهداشت خانواده و مدارس آسیب شناسی روانی1
کلاس104 مشخصه کلاس:     10059سما 10093سما   10061و10064 10054
نام استاد:     علیرضا داوری اشتری   پاکدامن پاکدامن
عنوان درس:     تغذیه و بهداشت موادغذایی زیست شناسی   روش تحقیق(مشاوره خانواده و علوم تربیتی) روانشناسی اجتماعی در آموزش و پرورش
کلاس105 مشخصه کلاس: 10021 10157 10078سما 10178 10096سما 10227 10178
نام استاد: دروازه بان زاده آصف رضایی علی تقی زاده رازدار علی تقی زاده رازدار رازدار
عنوان درس: ریاضی عمومی شیوه های مطالعه و کتابخوانی مدیریت مسابقات تئوری حسابداری2 تاریخ تربیت بدنی  اصول و مبانی حسابرسی اسلامی تئوری حسابداری2
کلاس106 مشخصه کلاس: 10134 10301 10196 10205 10388 10022و10323 10045
نام استاد: مرادی مرادی راستگونژاد اسفرقی اسفرقی زحمتکار زحمتکار
عنوان درس: زبان تخصصی آموزش علوم تجری صنعتی1-صنعتی پیش-بهایابی تاسیات الکتریکی مباحث ویژه اندیشه1 آشنایی با قرآن
کلاس107 مشخصه کلاس:           10359 10179
نام استاد:           نظامی نظامی
عنوان درس:           بررسی موارد خاص در حسابرسی حسابرسی داخلی
کلاس108 مشخصه کلاس:             10257و10312
نام استاد:             ابراهیم ناعمی
عنوان درس:             مبانی دفاع مقدس
کلاس109 مشخصه کلاس:   10198 10200     10387 10387
نام استاد:   فرجامی فرجامی     فرجامی فرجامی
عنوان درس:   تجهیزات پست حفاظت سیستمهای قدرت     اصول کنترل مدرن اصول کنترل مدرن
کلاس 110 مشخصه کلاس:              
نام استاد:              
عنوان درس:              
کامپیوتر مشخصه کلاس:   10228 10308 10313      
نام استاد:   اصفهانی اصفهانی اصفهانی      
عنوان درس:   برمامه سازی پیشرفته مباحث ویژه و مبانی داده کاور ذخیره و بازیابی و مبانی بازیابی اطلاعات