کلاسهای مجازی واحد قاینات

برنامه کلاسهای مجازی روز جمعه 8 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس101 مشخصه کلاس: 10145 10053 10160 10106 10164 10164 10054
نام استاد: صراحتی ابراهیم پور بنی اسدی ابراهیم پور میرزایی میرزایی پاکدامن
عنوان درس: حقوق تجارت2 روشهای آموزش کودکان استثنائی تحلیل سازه های1 اصول روانشناسی بالینی مقاومت مصالح  مقاومت مصالح / روسازی پیشرفته  روانشناسی اجتماعی در آموزش و پرورش
کلاس102 مشخصه کلاس: 10305 10174 10090 10175 10075 10068 10411
نام استاد: کلانتری لاری کلانتری لاری قربان پور بینوا لاری
عنوان درس: مباحث اساسی1 تحلیل آماری پیشرفته روانشناسی تحولی2 روش تحقیق کیفی روانشناسی هوش کاربرد آزمونهای هوش اقتصاد سنجی
کلاس103 مشخصه کلاس: 10082 10066 10074 10067 10380 10380 10098
نام استاد: صاحبدل صاحبدل صاحبدل صاحبدل نصرالهی نصرالهی علی اکبر رحمانی
عنوان درس: متون روانشناسی1 نظریه ها و روشهای مشاوره روانشناسی شخصیت تمرین فنون مشاوره خاک مسلح خاک مسلح آسیب شناسی روانی1
کلاس104 مشخصه کلاس: 10179 10179 10059سما 10093سما 10359 10061 10257و103212
نام استاد: نظامی نظامی داوری اشتری نظامی پاکدامن ابراهیم ناعمی
عنوان درس: حسابرسی داخلی حسابرسی داخلی تغذیه و بهداشت موادغذایی زیست شناسی بررسی موارد خاص در حسابرسی روش تحقیق(مشاوره خانواده و علوم تربیتی) مبانی دفاع مقدس
کلاس105 مشخصه کلاس: 10021 10157 10078سما 10178 10096سما 10227 10178
نام استاد: دروازه بان زاده آصف رضایی تقی زاده رازدار تقی زاده رازدار رازدار
عنوان درس: ریاضی عمومی شیوه های مطالعه و کتابخوانی مدیریت مسابقات تئوری حسابداری2 تاریخ تربیت بدنی  اصول و مبانی حسابرسی اسلامی تئوری حسابداری2
کلاس106 مشخصه کلاس: 10134 10301 10196 10205 10388 10323 10045
نام استاد: مرادی مرادی راستگونژاد اسفرقی اسفرقی زحمتکار زحمتکار
عنوان درس: زبان تخصصی آموزش علوم تجری صنعتی1-صنعتی پیش-بهایابی تاسیات الکتریکی مباحث ویژه اندیشه1 آشنایی با قرآن
کامپیوتر مشخصه کلاس: 10226 10198 10200     10228  
نام استاد: رمضانی فرجامی فرجامی     اصفهانی  
عنوان درس: کارگاه شبکه محلی تجهیزات پست حفاظت سیستم     برنامه سازی پیشرفته