دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات

توجه!  در كدهاي رمز حرف O وجود ندارد و حرف Q صحيح است .

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
            
    
 راهنماي سيستم

 

IPAddress : 54.80.12.147-141

تعداد كاربران همزمان در اين سرور =4

 
  تقويم ترم دوم 93-92
  انتخاب واحد: 12/11/92 الي 17/11/92
  شروع كلاس ها: 19/11/92
  حذف و اضافه: 23/11/92 الي 28/11/92
  پايان كلاس ها: 22/3/93
  امتحانات: 24/3/93 الي 10/4/93
 
 

دانشجويان عزيز از تاريخ 23 لغايت 28بهمن ماه اقدام به حذف و اضافه واحد نماييد.
جهت حذف و اضافه بايستي اشكالات خود را رفع نماييد و شهريه ثابت و بدهكاري قبلي خود را بصورت اينترنتي پرداخت نماييد سپس تقاضاي رفع اشكال را ازمنوي عمليات شهريه انتخاب نماييد تا مجاز به حذف و اضافه واحد گرديد
همچنين دانشجوياني كه در قسمت صندوق رفاه بدهكار مي باشند يا شهريه آنها تقسيط شده است بايد مبلغ سررسيد شده را به صورت حضوري در بانك ملت پرداخت نمايند. سپس جهت رفع اشكال به صندوق رفاه مراجعه نمايند. همينطور دانشجويان خوابگاهي كه به خوابگاه بدهكار ميباشند بايستي بدهي خود را اينترنتي پرداخت و جهت رفع اشكال خوابگاه به امور دانشجويي تماس بگيرند.