دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات

توجه!  در كدهاي رمز حرف O وجود ندارد و حرف Q صحيح است .

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
            
    
 راهنماي سيستم

 
IPAddress : 54.196.208.6-164

تعداد كاربران همزمان در اين سرور =3

 
  تقويم ترم دوم 95-94
  انتخاب واحد: 7/11/94 الي 15/11/94
  شروع كلاس ها: 12/11/94
  حذف و اضافه:18/11/94 الي21/11/94
  پايان كلاس ها: 13/3/95
  امتحانات: 16/3/95 الي 27/3/95
 
 


دانشجويان عزيز با توجه به شروع ترم جديد از تاريخ 18 لغايت 21 بهمن ماه اقدام به حذف و اضافه نماييد.
جهت انتخاب واحد بايستي اشكالات خود را رفع نماييد و 60 درصد شهريه ثابت و بدهكاري قبلي خود را بصورت اينترنتي پرداخت نماييد سپس تقاضاي رفع اشكال را از منوي عمليات شهريه انتخاب نماييد تا مجاز به انتخاب واحد گرديد
همچنين دانشجوياني كه در قسمت صندوق رفاه بدهكار مي باشند يا شهريه آنها تقسيط شده است بايد مبلغ سررسيد شده را طبق دستورالعمل پرداخت نمايند. سپس جهت رفع اشكال به صندوق رفاه مراجعه نمايند. همينطور دانشجويان خوابگاهي كه به خوابگاه بدهكار ميباشند بايستي بدهي خود را اينترنتي پرداخت و جهت رفع اشكال خوابگاه به امور دانشجويي تماس بگيرند.