دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات

توجه!  در كدهاي رمز حرف O وجود ندارد و حرف Q صحيح است .

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
            
    
 راهنماي سيستم

 
IPAddress : 54.82.48.68-164

تعداد كاربران همزمان در اين سرور =4

 
  تقويم ترم اول 95-94
  انتخاب واحد: 20/6/94 الي 27/6/94
  شروع كلاس ها: 28/6/94
  حذف و اضافه:7/7/94 الي10/7/94
  پايان كلاس ها: 18/10/94
  امتحانات: 19/10/94 الي 1/11/94