دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات

توجه!  در كدهاي رمز حرف O وجود ندارد و حرف Q صحيح است .

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
            
    
 راهنماي سيستم

 
IPAddress : 54.166.141.206-164

تعداد كاربران همزمان در اين سرور =13

 
  تقويم ترم دوم 95-94
  انتخاب واحد: 5/11/94 الي 13/11/94
  شروع كلاس ها: 10/11/94
  حذف و اضافه:14/11/94 الي 25/11/94
  پايان كلاس ها: 13/3/95
  امتحانات: 16/3/95 الي 27/3/95
 
 


با توجه به نهايي شدن تاريخ هاي امتحانات دانشجويان عزيز از دوشنبه 95/03/10 جهت دريافت كارت ورود به جلسه امتحان به سايت دانشگاه مراجعه نموده و كارت ورود به جلسه خود را كه نهايي بوده دريافت نمايند.
دانشجوياني كه بدهكاري شهريه خود را تسويه نكرده اند جهت دريافت كارت ورود به جلسه امتحان بايستي شهريه خود را به صورت اينترنتي به حساب بانك ملي (ثبت شده در سيستم ) واريز نموده سپس از قسمت عمليات شهريه لينك "تقاضاي رفع اشكال حسابداري" اشكال خود را رفع نمايند تا بتوانند كارت ورود به جلسه امتحان را دريافت كنند.
همچنين دانشجوياني كه در قسمت صندوق رفاه بدهكار مي باشند يا شهريه آنها تقسيط شده است بايد مبلغ سررسيد شده را طبق دستورالعمل صندوق رفاه پرداخت نمايند. سپس جهت رفع اشكال به صندوق رفاه مراجعه نمايند. همينطور دانشجويان خوابگاهي كه به خوابگاه بدهكار ميباشند بايستي بدهي خود را اينترنتي پرداخت و جهت رفع اشكال خوابگاه به امور دانشجويي تماس بگيرند.
ضمنا دانشجويان عزيز از ارزشيابي اساتيد فراموش نفرمايند