دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات

توجه!  در كدهاي رمز حرف O وجود ندارد و حرف Q صحيح است .

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
            
    
 راهنماي سيستم

 
IPAddress : 54.198.195.129-164

تعداد كاربران همزمان در اين سرور =1

 
  تقويم ترم دوم 95-94
  انتخاب واحد: 5/11/94 الي 13/11/94
  شروع كلاس ها: 10/11/94
  حذف و اضافه:14/11/94 الي 25/11/94
  پايان كلاس ها: 13/3/95
  امتحانات: 16/3/95 الي 27/3/95