دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات

توجه!  در كدهاي رمز حرف O وجود ندارد و حرف Q صحيح است .

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
            
    
 راهنماي سيستم

 
IPAddress : 23.20.19.131-141

تعداد كاربران همزمان در اين سرور =3

 
  تقويم ترم تابستان93-92
  انتخاب واحد: 16/4/93 الي 18/4/93
  شروع كلاس ها: 21/4/93
  حذف و اضافه: الي
  پايان كلاس ها: 30/5/93
  امتحانات: 1/6/93 الي 6/6/93
 
 

دانشجويان فاقد هر نوع پوشش بيمه اي، چنانچه متقاضي بيمه سلامت ايران مي باشند جهت ثبت نام و تكميل فرم حداكثر تا تاريخ 20/04/1393به صندوق رفاه دانشجويي واحد مراجعه نمايند. مدارك لازم: كپي شناسنامه و كارت ملي