دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات

توجه!  در كدهاي رمز حرف O وجود ندارد و حرف Q صحيح است .

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
            
    
 راهنماي سيستم

 
IPAddress : 54.80.10.30-164

تعداد كاربران همزمان در اين سرور =1

 
  تقويم ترم اول 96-95
  انتخاب واحد: 25/6/95 الي 30/6/95
  شروع كلاس ها: 1/7/95
  حذف و اضافه: 10/7/95 الي14/7/95
  پايان كلاس ها: 16/10/95
  امتحانات: 18/10/95 الي 30/10/95
 
 


دانشجويان عزيز فعلا فقط پرداخت هاي خود را از طريق اين پرتال انجام دهيد. براي انجام ساير امور به پرتال جديد مراجعه فرماييد.