دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات

توجه!  در كدهاي رمز حرف O وجود ندارد و حرف Q صحيح است .

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
            
    
 راهنماي سيستم

 
IPAddress : 54.87.80.179-164

تعداد كاربران همزمان در اين سرور =1

 
  تقويم ترم اول 96-95
  انتخاب واحد: 25/6/95 الي 30/6/95
  شروع كلاس ها: 1/7/95
  حذف و اضافه: 10/7/95 الي14/7/95
  پايان كلاس ها: 16/10/95
  امتحانات: 18/10/95 الي 30/10/95
 
 


دانشجويان عزيز با توجه به شروع ترم جديد از تاريخ 25 لغايت 30 شهريورماه اقدام به انتخاب واحد نماييد.
جهت انتخاب واحد بايستي اشكالات خود را رفع نماييد و70% شهريه ثابت و بدهكاري قبلي خود را بصورت اينترنتي به شماره حساب شهريه دانشگاه پرداخت نماييد (ساير شماره حساب ها غير قابل قبول ميباشد)سپس تقاضاي رفع اشكال را ازمنوي عمليات شهريه انتخاب نماييد تا مجاز به انتخاب واحد گرديد
همچنين دانشجوياني كه در قسمت صندوق رفاه بدهكار مي باشند يا شهريه آنها تقسيط شده است بايد مبلغ سررسيد شده را به صورت حضوري در بانك ملت پرداخت نمايند. سپس جهت رفع اشكال به صندوق رفاه مراجعه نمايند. همينطور دانشجويان خوابگاهي كه به خوابگاه بدهكار ميباشند بايستي بدهي خود را اينترنتي پرداخت و جهت رفع اشكال خوابگاه به امور دانشجويي تماس بگيرند.