چكيده پايان نامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات

كارشناسي ارشد حسابداري

 

 

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی وعدم تقارن اطلاعاتی با کیفیت سود

بررسی اختلاف بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات شرکتهای معدنی(مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

بررسی رابطه بین عملکرد مالی شرکت ها و سطح معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین پایداری سود و شفافیت سود حسابداری با هزینه سرمایه سهام عادی

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با معیارهای عملکرد اقتصادی

بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر شفافيت سود حسابداري

مطالعه عملکرد معیارهای انتخاب و بهینه سازی سبد سهام بر اساس ریسک با استفاده از روش ها و الگوریتم های تکاملی و فرا ابتکاری در شرکت های پذیرفته شده بازار بورس تهران

بررسی رابطه نسبت قیمت به سود هر سهم و رتبه نقد شوندگی با ورشکستگی

بررسی ارتباط بین بحران مالی موسسات واسطه گر مالی با حاکمیت شرکتها

بررسی و مطالعه تامین منابع مالی بانک با توجه به تسهیلات اعطایی(مطالعه موردی بانک سپه استان خراسان جنوبی)

بررسی رابطه ی نقد شوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام و اثر محدودیت های تامین مالی بر این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

برگشت به ليست رشته ها